Otvorena knjiga

Vreme prolazi a zdravlje pritiska ko tamni oblak.

Svakodnevni je, ipak, posao bdenje nad otvorenom knjigom. Ima šta za čitanje, beleženje zapažanja, komentara… U ovom bloku tekstova nastavljam www monitoring literature o Bunjevcima svih orijentacija.

Pre tri godine (2018) uspeli smo (redakcija Bunjevačkog prigleda) objavit obimnu knjigu “Na prilomu vikova: studije o Bunjevcima”. [1] Po običaju, osim informacija na TV i bunjevačkim medijima (Bunjevačke novine, Rič Bunjevačke matice …) naše publikacije ostaju nezapažene na balkanskom delu okeana www. [2] Zato je iznenadio izlet na dva sajta svetskog ranga: Kongresne biblioteke SAD i Britanske bibliotete UK. Našla se naša knjiga “Na prilomu vikova…” na policama ove dve renomirane bibliotete. Zaslužuje ta pažnja sopstvenu autorecenziju, osvrt na glavne teme i njeve naučne domete i ograničenja.

Povodi i problem istraživanja Bunjevaca

Prošle i ove, 2016. godine, odbranjene su u Srbiji dve doktorske disertacije o Bunjevcima.
Na Filozofskom Fakultetu u Novom Sadu, Odsek za istoriju, 2015 godine odbranio je Aleksandar Horvat, disertaciju na temu “Etnički identitet vojvođanskih Šokaca i Bunjevaca u međuratnoj Jugoslaviji (1918-1941.)”.

Sredinom juna ove godine, na Filozofskom Fakultetu u Beogradu odbranila je doktorsku disertaciju Suzana Kujundžić Ostojić pod naslovom “Antropološka fukcija i značenje groktalica kod bačkih Bunjevaca”

Radujem se što su na bunjevačke teme dva doktora nauka stupila u našu akademsku zajednicu. Otvara to mogućnost pokretanja istraživačkog projekta monitoringa stanja i razvoja bunjevačke zajednice, koji, dalje, otvara perpektivu izrade strategije kulturnog razvoja i demokratske konsolidacije bunjevačkog civilnog društva [1].

Moji pokušaji pokretanja takvog projekta, još od 2009 godine, nisu uspeli jer među meni poznatim Bunjevcima zainteresovanih, kompetentnih istraživača nije bilo. Među onima koji vode bunjevačke institucije nisam naišao na razumevanje kad je rič o nauki, učenju i konkurenciji u znanju sa okružujućim naciotvornim elitama. Izuzetak čini nekolicina poštivanih koleginica i kolega čiji prilozi Bunjevačkom prigledu opravdavaju pokretanje tog zbornika za kulturu i društvena pitanja Bunjevaca.

Na stranicama ovog bloga želim podiliti iskustvo stečeno tokom poslidnje decenije rvanja sa problemom sticanja naučnog znanja o etničkoj zajednici bačkih Bunjevaca. Iznoseći i (samo)kritički raspravljajući rezultate sopstvenog istraživanja, kao i istraživanja drugih autora važnih za bunjevistiku [2], zabilužiću postignuto znanje šta može biti od koristi drugim istraživačima. Iz tog biluženja nastaće paragrafi i poglavlja knjige “Istraživanje Bunjevaca : put do naučnog znanja” iz čijeg sadržaja će se vidit šta sam, zašto i kako planiro, na kake sam prepreke nailazio i sa kakim istraživačkim alatom sam činio korake u sticanju naučnog znanja o Bunjevcima.

  • Fusnote označene u uglastim zagradama [1], [2], itd. videti u komentarima.